Pon-pet 8:00-16:00 

023 / 343-023

   info@retis.hr 

Certificiranje mreže

Nakon izvedbe kabliranja, sve kablove i spojna mjesta treba testirati, a neki ISO standardi i/ili investitori zahtijevaju i certifikat mreže. Nakon obavljenog testiranja i certificiranja možemo biti sigurni u ispravnost kabliranja te ukoliko ima problema na mreži možemo se okrenuti na drugi dio mreže, a to je aktivna oprema.

S certificiranjem se dobije certifikat za svaki pojedini kabel sa njegovim parametrima.