Pon-pet 8:00-16:00 

023 / 343-023

   info@retis.hr 

Projektiranje

Kod projektiranja mreže treba obratiti pozornost na više različitih čimbenika:

  • Prvo se radi procjena postojećeg stanja, trenutna potreba korisnika kao i buduća proširenja. Tu se dosta gleda na troškove korisnika, tj. da ne kupuje novu opremu, nego da se iskoristi postojeća ili ponudi odgovarajuća oprema koja će zadovoljiti njegove današnje potrebe +30% povećanje u sljedeće 2 godine.
  • Da se odredi lokacija komunikacijske i serverske opreme - da ne smeta korisniku a da zadovoljava sve tehničke uvjete.
  • Da se odrede trase kabliranja i potrebne količine kablova ili nadogradi postojeća ako postoji.
  • Određivanje lokacija AP-a (bežičnih uređaja) ako korisnik ima potrebu za istima.