Pon-pet 8:00-16:00 

023 / 343-023

   info@retis.hr 

Neprekidna napajanja

Šta je to UPS, čemu služi i kako ga odabrati?

Uređaj za besprekidno napajanje UPS (Uninterruptable power supply) je sistem čiji je osnovni zadatak da osigurati nesmetano električno napajanje potrošača. Potrošači su najčešće osobna računala sa pripadajućom opremom, upravljački sistemi u procesnoj industriji, telekomunikacijama i ostali sistemi kod kojih problem u regularnom napajanju električnom energijom može izazvati ozbiljne posljedice, sigurnosne, financijske ili funkcionalne.

Šta se sve dešava oko nas po pitanju napajanja električnom energijom?

Ono što vidimo i golim okom i što je svako od nas imao prilike da iskusi je potpuni prekid napajanja iz mreže. Pored toga postoje i oni, okom nevidljivi, problem koje oprema u našem okruženju itekako “osjeća”.

To su poremećaj napona i frekvencije:

  • Prenapon (Surge) napon znatno više vrijednosti od one koja eletričnim uređajima “odgovara” za nesmetan rad. Obično je kratkotrajan (oko par milisekundi) ali može biti opasan za potrošače.
  • Naponski udar (Spike) veliko povećanje napona napajanja u vrijeme grmljavina i udara groma i u trenutku povratka opskrbe strujom poslije njenog nestajanja
  • Podnapon (Sag) koji se često sreće u predgrađima i van naseljenih mjesta.

 


Da bi se izbjegle neugodnosti zbog odsustva napajanja i da bi se, prije svega, električni uređaji sačuvali od ovakvih prijetnji, koriste se UPS uređaji. Oni se prema načinu na koji su konstruirani, točnije prema načinu rada, dijele u tri kategorije. To su Off-line, Line-Interactive i On-line UPS-ovi.

Off-line UPS
Najjednostavniji, najjeftiniji i najpopularniji kod korisnika, kada da se radi o kućnim korisnicima ili za manja poslovna okruženja.

Princip rada je vrlo jednostavan. Potrošač se cijelo vrijeme napaja “direktno”, kroz ovakav UPS uređaj, pri čemu se u isto vreme, preko ispravljača, pune baterije unutar UPS uređaja. U slučaju da se pojave nepravilnosti u opskrbi, UPS automatski, pretvarajući napon sa baterija putem pretvarača, počinje da opskrbljuje potrošača kvalitetnim napajanjem.


Line-Interactive UPS
Nešto skuplji i složeniji ali najzastupljeniji u okruženjima koja zahtijevaju veću zaštitu, ali kod kojih je i odnos cijena/preformanse vrlo bitan. Iako se ovdje jedan dio koristi za punjenje baterija preko ispravljača, za razliku od Off-line uređaja ovi UPS-ovi ne napajaju potrošača direktno, već to čine tako što filtriraju i potrošaču predaju kvalitetnu struju bez smetnji. Naravno, u slučaju nestanka napajanja, preko pretvarača, istosmjerna struja uskladištena u baterijama pretvara se u izmjeničnu stabilnog napona i frekvencije.


On-line UPS
Najskuplji ali i najkvalitetniji UPS uređaji. Nazivaju se još i UPS uređaji sa dvostrukom konverzijom. Kod njih se uvijek vrši AC-DC konverzija iz izmjeničnog u istosmjerni napon, odakle se dio koristi za punjenje baterija a drugi dio se preko pretvarača opet pretvara, ali ovoga puta DC-AC odnosno pretvara u izmjenični napon ali idealnih karakteristika. Ovi uređaji po pravilu imaju automatski bypass koji u slučaju kvara na pretvaraču  ili baterijama automatski preusmjerava napajanje sa mreže na potrošača. Njihova primjena je kod najosjetljivijih potrošača kao što su procesna industrija, data centri, skupocjena telekomunikacijska oprema i slično.

 


Snaga UPS-a

Dakle, na osnovu potreba možete odrediti koji tip UPS uređaja je adekvatan vašim potrebama. Ali to nije sve što treba da znate, prije odabira morate sagledati i snagu opreme koja će se napajati preko UPS-a. Treba voditi računa o Pf faktoru snage UPS uređaja koji se kreće od 0.5 do 0.9 u zavisnosti od generacije i kvaliteta UPS-a.

To znači da ukoliko je uređaj snage od 1000VA (1kVA) a ima faktor snage 0.8 on praktično može da napaja uređaje do 800W. Sa druge strane izbjegava se da UPS radi na maksimumu pa se najčešće za napajanje bira onaj koji će raditi na oko 70% maksimalne snage.

Autonomija UPS-a

Također važan podatak predstavlja i potrebno vrijeme autonomije, odnosno vrijeme napajanja potrošača iz baterija. Kada se govori o kraćim periodima autonomije (5 – 15 minuta) obično se određuje ono vreme koje potrebno da se uključi alternativni izvor napajanja (najčešće generator) ili vrijeme potrebno da bi se oprema na ispravan način ugasila do trenutka povratka redovnog napajanja iz javne mreže.

Za određene namjene potrebna je i autonomija od nekoliko sati, ali se tada mora računati i sa značajno uvećanom cijenom.

Važna je i činjenica da se poslije korištenja baterija i njihovog pražnjenja, baterije moraju i dopuniti. Vrijeme punjenja je značajno duže od vremena pražnjenja, tako da će učestali ispadi napajanja u kratkom vremenskom roku brže istrošiti baterije nego što će ih puniti i na taj način će UPS uređaj prestati da vrši funkciju osiguranja napajanja dok se baterije ponovo ne napune. Ima proizvođača koji podržavaju funkciju čuvanja baterija tako što ih povremeno “odmaraju” i na taj način im produžavaju životni vijek.

Nadzor UPS-a

Da ne biste čekali da se napajanje pokvari i da provjerite da li će vaš UPS odraditi svoju ulogu poželjno je da se koristi i SW za nadgledanje rad UPS-a koji će u svakom trenutku na monitoru računala dati status, očekivano preostalo vrijeme autonomije, obavijestiti o ispadu napajanja,  o kvarovima, kvaliteti napajanja i slično. Takav SW obično komunicira sa UPS uređajem preko USB ili COM porta a po potrebi i preko mreže. Najvažnija funkcija je da ukoliko ispad napajanja duže traje i kako se bliži kraj rad preko baterija UPS će ugasiti potrošača (server, računalo) po unaprijed definiranoj proceduri. Sa druge strane UPS mora da započne sa punjenjem baterija istog trenutka po povratku mrežnog napajanja.

 

Postoje i UPS-i nove generacije koje imaju ECO funkciju koja ima za cilj automatsko isključenje perifernih uređaja (printer, skener, zvučnici, i slično) dok je glavni uređaj (računalo) isključen i na taj način ostvaruju korisniku uštedu potrošene energije.

Prema tome, u skladu sa tehničkim zahtjevima i vašim financijskim mogućnostima, poželjno je da zaštitite vaš vrijednu opremu bilo da se radi o računalima, serverima ili multimedijalnoj opremi.